Selitko je mlado podjetje, ki opravlja selitve, kombi prevoze, prevoze vsakovrstnega pohištva, demontažo in montažo pohištva. Pred selitvijo opravimo zaščito in embaliranje selitvenih predmetov, regalov, arhivov, strojev bele tehnike, težkih strojev, sefov, klavirjev in pianinov. To zaščito in embaliranje selitvenih predmetov in ostalega opravimo tudi za namen skladiščenja. Pospravljamo podstrešja in kleti z odvozom na deponijo za fizične in pravne osebe. Opravljamo tudi mednarodne selitve in prevoze v tujino.

Dejavnost je bila registrirana 15.01.2008, za opravljanje selitev opreme, pohištva in strojev po Sloveniji, kot tudi po tujini. Zastavili smo si smele, toda uresničljive cilje v zadovoljstvo naših naročnikov selitev in z vsakim dnem  si prizadevamo dvigniti kakovost naših storitev na še višji nivo.

Poleg tehničnega znanja, ki ga delavci uporabljajo pri preselitvah, pa so od naših delavcev vedno zahtevane sledeče lastnosti in dejavnosti ter kratkoročni cilji:

   • sposobnost komuniciranja v domačem in tudi v tujem jeziku ( angleško, nemško) kadar gre za mednarodno selitev
   • organizacijske sposobnosti in sposobnost vodenja skupine
   • natančnost in redoljubnost tokom selitve ali prevoza
   • informiranje strank glede pomembnosti ločevanja odpadkov in zaščite okolja
   • velika ekološka osveščenost pri ravnanju z odpadki
   • uporaba okolju prijazne embalaže
   • iznajdljivost in prilagodljivost ob nastalih situacijah na terenu
   • svetovati strankam pred selitvami glede vseh postopkov, ki spremljajo selitev vključno z navodili, glede odstranitve neuporabnih stvari in odpadkov
   • si utrditi sloves zanesljivega in kvalitetnega partnerja za selitve in prevoze
   • povezava z mednarodnimi institucijami zaradi prenosa znanj in zmanjševanja stroškov logistike
   • stalno usposabljanje zaposlenih za dvig kakovosti in funkcionalnih znanj
   • skladno z rastjo prometa dodatno zaposlovanje ustreznega kadra
   • skrb za delavca in ustrezna zaščita na delu
   • povezava s podjetji za industrijsko reciklažo in dodatno izobraževanje, glede možnosti smotrnejše porabe energije
   • zagotoviti prostor za začasno skladiščenje opreme
   • dodatna investicijska vlaganja v vozni park, ki ustreza standardom EURO VI
   • dodatna vlaganja v dvižne naprave in orodja za potrebe selitev opreme, pohištva in industrijskih linij

Na tem področju vidimo mnogo možnosti, inovacij in povezav, ki nas lahko privedejo do še bolj uspešnega podjetja, ki bo omogočalo dodatno zaposlovanje kadra vseh izobrazbenih struktur in različnih profilov.

Prepričani smo, da bo vaše zaupanje v nas, ko nas boste potrebovali za selitve in prevoze po Sloveniji, embaliranje za namen skladiščenja ali selitve, prevoz v tujino ali mednarodno selitev, kot tudi druge dejavnosti s področja selitev in prevozov, upravičeno.