Star slovenski pregovor pravi Dvakrat se seliš, pa je enako kot bi pogorel. Ob današnjih možnostih in znanju pa je ta rek lahko zgodovina, v kolikor uporabite selitveni servis, da opravi selitev za vas.

Pogosto se dogaja, da stranke same blago neustrezno pakirajo. Pakiranje v neustrezne škatle, lomljive dele slabo zaščitijo in škatel ne označijo. Pri prevozu in nošenju slabo pakiranega blaga, lahko pride do poškod, kljub temu da ta prevoz in prenos opravi selitveni servis. Še tako pazljivo ravnanje običajno ne pomaga in ko pride do poškodbe blaga je na koncu nezadovoljna stranka.

Mi vemo, da vsakemu človeku njihove stvari veliko pomenijo, zato pred selitvijo vse dobro zaščitimo in zapakiramo. Naš selitveni servis bo strokovno zapakiral vse predmete, ki jih želite preseliti. Zavedamo se, da jih želite v novem domu imeti nepoškodovane.

V kolikor stranka ne želi, da pakiranje opravii selitveni  servis, ampak bi stranka želela stvari pakirati sama, ji na njeno željo lahko svetujemo, da uporabi primeren način pakiranja. Predmete pa bomo naložili na prevozno sredstvo šele potem, ko bomo prepričani, da so varno zapakirani. Selitveni servis lahko na željo stranke priskrbi in pred selitvijo pripelje ustrezno embalažo.

V kolikor pa bi do poškodovanja stvari vseeno prišlo, se o tem napiše zapisnik o nastali škodi.