V vsakodnevnem življenju nam je praktično samoumevno, da imamo doma elektriko, da teče voda, da imamo priključek na internet in ostale storitve, katere so nepogrešljiv del našega dne. Prav tako se ne zavedamo koliko je takšnih malenkosti, ki nam vsak dan olajšajo, se pa pred selitvijo sploh ne spomnimo, da se te storitve ne bodo kratko malo z nami preselile. Potrebno je kar nekaj opravkov, da si bomo na novem mestu, kamor se bomo preselili, te storitve pravočasno zagotovili.


Tako se pred selitvijo ne sme pozabiti:

 • pristojno upravno enoto obvestiti o selitvi in s tem o spremembi naslova
 • obvestiti ustanove oziroma podjetja kot so banka, zavarovalnica , zdravstvena ambulanta - zdravnika in delodajalca o novem bodočem naslovu
 • urediti odjavo plina in eventualno prijavo plina na novem mestu kamor se bomo  preselili
 • obvestiti podjetje za dobavo električne energije o spremembi našega naslova in prenehanju bremenitve stroškov električne energije na naš em računu. Pomislite pa na naprave, ki potrebujejo nemoteno dobavo električne energije, da se prepreči nastanek kakšne škode. V takšnem primeru je potrebno to rešiti z najemodajalcem oziroma z novim lastnikom ali najemnikom stanovanja, hiše pred selitvijo
 • obvestiti podjetje za dobavo vode o spremembi naslova to je prenehanju bremenitve stroškov dobave vode in s tem kanalščine na naš račun
 • obvestiti zdravnika o naši selitvi in poiskati novega v kraju kamor se bomo preselili
 • pravočasno obvestiti šolske ustanove o naši selitvi in s tem zagotoviti otroku nemoteno nadaljevanje šolanja
 • odjaviti vso dostavo časopisov in revij na dosedanji naslov in javiti novega
 • priporočljivo je o tem obvestiti tudi sosede
 • Najpogosteje pa stranke pozabijo:
 • ključe novega doma
 • odstraniti vse kar je prilepljeno ali pribito
 • izključiti naprave in dovode plina in vode na napravah , ki bi ostale v pisarnah, hišah ali stanovanju
 • poravnati razne položnice, ki prispejo po preselitvi
 • zapakirane igračke na katere so otroci zelo navezani in bi bilo bolje, da jih otroci obdržijo pri sebi

V kolikor boste za te stvari pravočasno poskrbeli pred selitvijo, vam bo marsikateri  problem in težava prihranjena. Kvalitetna  preselitev  z vključitvijo  navedenih nujno  potrebnih storitev, nam napravi prve dneve bivanja v novem domu veliko bolj prijetne. Tako je priporočljivo pred selitvijo napraviti spisek vseh potrebnih opravkov. V miru naj pravočasno zberemo vse potrebne naslove in dokumente ter potem stvar za stvarjo uredimo, tako da nam z dnem selitve, ni potrebno še posebej misliti na te opravke.