Selitev arhiva zahteva dobro predpripravo na selitev. V kolikor lastnik arhiva želi arhiv sam seliti, to predstavlja precejšen napor in dosti časa, saj po navadi arhivi za selitve sami niso ustrezno opremljeni.

Zato je bolje, da selitev arhiva izvede selitveni servis, ki ima na voljo ustrezne vozičke in izkušnje. Izredno pomembno je, da lastnik arhiva pred selitvijo seznani selitveni servis o načinu označevanja arhivskih dokumentov in pravilnem redosledu, saj je nujno, da se na enak način zloži arhivsko gradivo na police tudi na novi lokaciji.

V primeru, da gre pri selitvi arhivov istočasno tudi za zgodovinsko pomembne dokumente in knjige pa mora selitveni servis take predmete seliti še posebej skrbno, saj so stari dokumenti zelo občutljivi na poškodbe in je take dokumente potrebno prijemati z mehkimi bombažnimi rokavicami.

Selitveni servis se zaveda, da starih unikatnih izvodov ne more nadomestiti, zato je selitev morda lahko nekoliko počasnejša, vendar mora biti selitev predvsem skrbna in preseljeni predmeti morajo ostati nepoškodovani.